خورشید بار سپاهان

خدمات شرکت خورشید بار سپاهان

حمل فرآورده های نفتی:

 • سوخت جت ATK و JP54
 • گازوئیل
 • بنزین
 • بنزین سوپر
 • نفت سفید
 • روغن پایه
 • روغن موتور
 • اکستراکت
 • وکیوم باتوم
 • قیر
 • بنزن
 • نفتا

حمل مواد شیمیائی:

 • چسب

حمل مواد پتروشیمی:

 • مونومر استایرن
 • اورتو زایلین
 • پارا زایلین
 • متانول

حمل مواد غذایی با تانک های مخصوص:

 • حمل روغن نباتی
 • حمل روغن پالم

اجاره تانکر:

 • تانکرهای دو محور
 • تانکرهای سه محور
 • تانکرهای حمل روغن نباتی

برای دریافت اطلاعات مربوط به تانکرهای اجاره ای این شرکت می توانید با ما تماس بگیرید. لطفا به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.

Powered by: Rockweb.ir