قیمت گذاری

Image
Image
قیمت گذاری پلن ها

برنامه عالی خود را انتخاب کنید

برنامه شخصی

39 تومان در ماه

 • سفارشات ماهانه ارسال می شود
 • 12 ماه قیمت ثابت
 • به طور خودکار چیدن
 • اندازه بسته متوسط ذخیره سازی
 • تحویل ویژه
 • 24/7 میز کمک مشتری
خرید کنید

پلن تجاری

59 تومان در ماه

 • سفارشات ماهانه ارسال می شود
 • 12 ماه قیمت ثابت
 • به طور خودکار چیدن
 • اندازه بسته متوسط ذخیره سازی
 • تحویل ویژه
 • 24/7 میز کمک مشتری
خرید کنید

پلن سازمانی

89 تومان در ماه

 • سفارشات ماهانه ارسال می شود
 • 12 ماه قیمت ثابت
 • به طور خودکار چیدن
 • اندازه بسته متوسط ذخیره سازی
 • تحویل ویژه
 • 24/7 میز کمک مشتری
خرید کنید

کپی رایت 1400 ماترو. حقوق قالب محفوظ است. طراحی و توسعه توسط Barat Hadian