شعبه بندر امام خمینی (ره)

آدرس: بندر امام خمینی

تلفن:

تلفن همراه مدیر شعبه: ۰۹۱۶۱۵۳۳۱۰۰

فکس:

خدمات قابل ارائه:

 • بارگیری روغن نباتی از مبدا بندر امام خمینی به سراسر کشور
 • بارگیری محصولات شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی
 • بارگیری مواد سوختی از پالایشگاه آبادان

شعبه کرمانشاه:

آدرس: کرمانشاه، کیلومتر ۹ جاده بیستون، پایانه بار خصوصی کرمانشاه، غرفه خورشید بار سپاهان

تلفکس: ۰۸۳۳۴۳۱۰۰۴۶

تلفن همراه مدیر شعبه: ۰۹۱۲۵۱۵۶۶۳۴

خدمات قابل ارائه:

 • بارگیری کلیه مواد نفتی از مبدا پالایشگاه کرمانشاه به سراسر کشور

نمایندگی عسلویه:

آدرس:

استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، شهرک حمل و نقل کالا، شرکت حمل و نقل ضامن آهو بوشهر

تلفن: ۰۷۷۳۱۳۷۵۲۷۵، ۰۷۷۳۱۳۷۵۲۷۶، ۰۷۷۳۱۳۷۵۲۷۷ و ۰۹۱۷۷۷۲۶۴۹۴

تلفن همراه مدیریت نمایندگی: ۰۹۱۷۷۷۱۶۴۹۴

فکس: ۰۷۷۳۱۳۷۵۲۷۶

خدمات قابل ارائه:

 • صدور بارنامه
 • حمل کلیه بارهای تانکری (نفتی، پتروشیمی و شیمیائی) از مبدا عسلویه به سراسر کشور
 • عقد قرارداد حمل با مجموعه های فعال در سطح منطقه
 • تامین کامیون مورد نیاز برای حمل کالا
 • خدمات شستشوی تانکرها جهت بارگیری مواد با حساسیت بالا مانند مونومر استایرن

دفتر بندرعباس:

آدرس: بندرعباس، انبار نفت شهید رجایی شعبه ۲، شرکت طوفان سیر خلیج فارس

تلفکس: ۰۷۶۳۳۳۷۹۲۱۰

تلفن همراه مسئول دفتر: ۰۹۱۳۴۰۸۸۴۴۹

خدمات قابل ارائه:

 • بارگیری نفتا از پالایشگاه بندرعباس به سراسر کشور
 • بارگیری لوبکات از پالایشگاه بندرعباس به سراسر کشور
 • بارگیری وکیوم باتوم از پالایشگاه بندرعباس به سراسر کشور
 • بارگیری حلال ۴۰۲ از پالایشگاه بندرعباس به سراسر کشور
 • بارگیری آیزو ریسایکل از پالایشگاه بندرعباس به سراسر کشور
 • بارگیری میعانات گازی از پالایشگاه بندرعباس به سراسر کشور

دفتر پالایشگاه اصفهان:

آدرس: اصفهان، انبار نفت شهید محمد منتظری، غرفه شرکت خورشید بار سپاهان

تلفن: ۰۳۱۹۵۰۳۳۰۱

فکس: ۰۳۱۹۵۰۳۳۰۲

تلفن همراه مسئول دفتر: ۰۹۱۰۱۱۲۱۵۸۴

خدمات قابل ارائه:

 • صدور بارنامه برای بارهای شرکت نفتی
 • بارگیری بنزین شرکت نفتی
 • بارگیری نفت گاز شرکت نفتی
 • بارگیری نفت کوره شرکت نفتی
 • بارگیری نفت سفید شرکت نفتی

بارگیری کلیه مواد سوختی از پالایشگاه اصفهان به سراسر کشور

دفتر صنایع شیمیایی اصفهان:

آدرس: اصفهان، بلوار اختصاصی نیروگاه شهید محمد منتظری، دفتر بارگیری صنایع شیمیایی اصفهان

تلفن: ۰۳۱۳۳۸۰۸۳۵۶

تلفن همراه مسئول دفتر: ۰۹۱۳۳۲۰۶۰۱۱

خدمات قابل ارائه:

 • بارگیری LAB به سراسر کشور
 • بارگیری HAB به سراسر کشور
 • بارگیری نرمال پارافین به سراسر کشور
 • بارگیری رافینیت به سراسر کشور
 • بارگیری میکس LAB و HAB به سراسر کشور
 • صدور بارنامه

دفتر نفت سپاهان اصفهان:

آدرس: اصفهان، بلوار بارگیری نفت سپاهان، مقابل دروازه بارگیری

تلفن همراه مسئول دفتر: ۰۹۱۳۸۰۸۷۳۵۷

خدمات قابل ارائه:

 • بارگیری روغن پایه به سراسر کشور
 • بارگیری روغن SN500 به مقصد اسکله های نفتی
 • بارگیری روغن موتور به سراسر کشور
 • صدور بارنامه